هوافضا

تقسیم بندی موشک ها بر مبنای برد

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها بر مبنای برد و سرعت همانطور که در مطلب  انواع موشک  گفتیم، موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند. بردنیز یک دیدگاه مهم است که در مقایسه قدرت موشک های کشور…

تقسیم بندی موشک ها بر مبنای مکانیزم هدایت

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها بر مبنای مکانیزم هدایت همانطور که در مطلب قبل ( انواع موشک ) گفتیم، موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند که تقسیم بندی موشک ها بر مبنای…

توسعه موشک بعد از جنگ جهانی دوم

به نام خدا توسعه موشک بعد از جنگ جهانی دوم بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت در توسعه، بهسازی و تکامل موشک با فزار و نشیب هایی ادامه یافت. سال فیزیک بین المللی( ژوئیه 1957م تا دسامبر 1958م) دورۀ یک…

سرگئی پالوویچ کارالیوف

به نام خدا سرگئی پالوویچ کارالیوف سرگئی پالوویچ کارالیوف روسی در 12 ژانویۀ 1907در اوکراین امپراتوری روسیه تزاری به دنیا آمد. وی از دیگر دانشمندان و نوابغی است که نامش همراه و هم طزار فون براون مطرح است. او با…