هوافضا

تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف

به نام خدا

تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف

تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف

همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند. تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف نیز یکی دیگر از روش های پرکاربرد تقسیم بندی است و به دو صورت تقسیم بندی قدیم(این مطلب) و تقسیم بندی جدید( مطلب بعدی) موجود میباشد که تقسیم بندی قدیمی ساده تر،بهتر و پرکاربرد تر از نوع جدید آن است.

این معرفی شامل 3 ردیف است هر ردیف شامل 1 حرف است.

ردیف یا حرف اول در روش قدیمی نشانگرمحل استقرار تجهیزات روانه سازی(launch-environment)و وسایل محیطی موشک را شامل میشود.این حروف نشان میدهد که موشک از کجا پرتاب یا روانه شده است.برای نشان دادن این محل ها از سه نشانه یا علامت(حرف)U,SوA با مفاهیم زیر استفاده میشوند:

under water:U:روانه سازی زیر آبی را نشان میدهد(موشک هایی که از زیر آب پرتاب میشوند.

surface:S:روانه سازی سطحی:یعنی اینکه موشک از نوعی است که از سطح زمین یا سطح آب(کشتی شناور)روانه و پرتاب میشود.

َair:A:روانه سازی هوایی:شامل موشک هاییست که از هوا(هلکوپتر و هواپیمای نظامی)پرتاب میشوند.

تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف

دومین حرف در روش قدیم موقعیت هدف(target enviroment)را معرفی میکند که شامل سه حرف(به شرح توضیحات پیشین)میباشد:

surface:S:اهداف سطحی(زمین یا سطح دریا)

under water:U:اهداف زیر سطحی(زیر آبی(زیر دریایی یا موشک زیر آب))

air:A:اهداف هوایی(هواپیما-هلکوپتر یا موشک)

حرف آخر در سامانه قدیم نشان دهندۀ موشک یا راکت(missile:M:موشک و rocket:R:راکت)است. از آنجا که موشک ها جدا از راکت ها طبقه بندی میشوندلذا بیش تر از حرف M در این ردیف استفاده میشود.

بر مبنای این روش جدول علامت گزاری موشک ها شامل 9 گروه میباشد.لازم به ذکر است موشک های ضد موشک(anti missile) یا موشک هایی که علیه موشک های دیگر به کار برده میشوند و نیز ضد ماهواره ها(anti satellite)جزو تقسیم بندی فوق با پسوند anti قرار میگیرند.


هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع AEROFAZA.IR حرام است.
 امیررضا علی اکبری(منبع خارجی)
  ⇒دنبال کردن نظرات این مطلب

 منبع:آیروفضا.آی آر اقتباس از شناخت راکت و موشک نوشته یعقوب اصلانی انتشارات اندیشگاه فناوری های نوین با کمی تغییر توسط امیررضا علی اکبری

اشتراک گذاری

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)