هوافضا

تقسیم بندی موشک ها برمبنای اسکلت و پیکربندی

به نام خدا

تقسیم بندی موشک ها برمبنای اسکلت و پیکربندی

تقسیم بندی موشک ها برمبنای اسکلت و پیکربندی

همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند. تقسیم بندی موشک ها برمبنای اسکلت و پیکربندی نیز یکی از روش های تقسیم بندی است که موشک ها را از روی سطوح کنترل آیرودینامیک و ایستاتیک آنها تقسیم بندی میکند.

بر این اساس هفت نوع موشک به شروح زیر وجود دارد

1-موشک بدون سطوح کنترل یا بدنه تنها(body alone): فاقد کنترل های سطحی میباشد.
2-بدنه بالک دار(finned body): بالک ها به صورت عمود بر هم،در ابتدای موشک قرار دارند.
3-موشک های معمولی(conventional missile):بال ها در مرکز  ثقل قرار دارند و باعث افزایش نیروی “برآ” میشوند.شکل عمومی بال های موشک به صورت صلیب است.
4-موشک های بال بلند(long wing missile):این موشک ها دارای بال های طویل بوده و در زاویه های حملۀ بالا قابلیت انعطاف پذیری بهتری دارند.نظیر هاگ(hawk)
5-موشک هایی با سطوح کنترل واقع در دماغه(canard):بال های کنترلی در این موشک ها در نردیکی انتهای موشک قرار دارد.مانند تالوس(talos) و چاپارل
6-موشک های با کنترل بال(wing control missiles): موشک های بدنه کوچک از این نوع بال استفاده میکنند.
7-موشک های هوازی(air breathing missile):در این نوع موشک ها بدنه دارای مدخل ورودی هوا برای کارکرد موتور(رم جت و توربو جت و…)میباشد.

تصویر زیر موضوع را بهتر نمایان میکند:

تقسیم بندی موشک ها برمبنای اسکلت و پیکربندی

این هم تصویر دیگری از موشک های هوازی:

تقسیم بندی موشک ها برمبنای اسکلت و پیکربندی


هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع AEROFAZA.IR حرام است.
 امیررضا علی اکبری(منبع خارجی)
  ⇒دنبال کردن نظرات این مطلب

 منبع:آیروفضا.آی آر اقتباس از شناخت راکت و موشک نوشته یعقوب اصلانی انتشارات اندیشگاه فناوری های نوین با کمی تغییر توسط امیررضا علی اکبری

اشتراک گذاری

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)