هوافضا
هوافضا

هوافضا

به نام خدا هوافضا ا هوا فضا (aerospace) از شاخه های علم مکانیک است که به بررسی اجسامی که در هوا حرکت میکنند میپردازد.مانند: فضاپیما،هواپیما،موشک،پهپاد… این رشته به دو بخش کیهان نوردی و هوانوردی تقسیم میشود.مهندسی هو افضا به رشته…

تقسیم بندی موشک ها برمبنای ماموریت

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها برمبنای ماموریت همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند. تقسیم بندی موشک ها برمبنای ماموریت نیز یکی از راه های پرکاربرد تقسیم بندی موشک هاست.…

تقسیم بندی موشک ها برمبنای اسکلت و پیکربندی

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها برمبنای اسکلت و پیکربندی همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند. تقسیم بندی موشک ها برمبنای اسکلت و پیکربندی نیز یکی از روش های تقسیم…

تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف گیری (روش جدید)

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف گیری (روش جدید) همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند. تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف…

تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند. تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف نیز یکی دیگر…

تقسیم بندی موشک ها برمبنای سرجنگی

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها برمبنای کلاهک و سرجنگی همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند که شاید بتوان گفت تقسیم بندی موشک ها برمبنای سرجنگی مهم ترین نوع تقسیم…

تقسیم بندی موشک ها برمبنای سوخت و تعداد موتور

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها برمبنای سوخت و تعداد موتور تقسیم بندی موشک ها برمبنای سوخت و تعداد موتور همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند که سوخت و تعداد…

تقسیم بندی موشک ها بر مبنای سرعت

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها بر مبنای سرعت همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند که سرعت نیز یکی از تقسیم بندی های مهم است مخصوصا…